Benbo con ‘Acción contra el Hambre’

Benbo con ‘Acción contra el Hambre’

A fame é un gran problema no mundo e en Benbo non podemos ignorarlo. Sabemos que a desnutrición está provocada por causas diversas e impulsar unha boa nutrición esixe identificar estas causas para promover os factores claves que aseguran unha boa nutrición. Por iso, desde esta revista decidimos colaborar con organizacións que, sabemos, están a facer un ímprobo traballo de loita contra a fame no mundo. Este é o caso de Acción contra el Hambre, unha ONG  que trata de evitar as consecuencias e as causas da desnutrición en máis de 45 países. Máis de 5.000 profesionais humanitarios comparten cada día esta visión.

Comparte...